ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
59.00 THB
+1.00 (1.72%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
8,981,500
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58.00 - 59.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
528,276,450
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 3/2564 (ก่อนสอบทาน)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3/2564 (ก่อนสอบทาน)
KKP's Q3 2021 Results Presentation
รายงานประจำปี 2562