ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
52.50 THB
+0.25 (0.48%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
2,883,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
51.75 - 53.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
150,439,625
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 2/2564 (ก่อนสอบทาน)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2/2564 (ก่อนสอบทาน)
KKP's Q2 2021 Results Presentation
รายงานประจำปี 2562