ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
59.50 THB
+0.25 (0.42%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
10,308,600
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
59.00 - 61.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
617,413,275
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
KKP's Q4 2020 Results Presentation
รายงานประจำปี 2562