ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
54.50 THB
-1.25 (-2.24%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
6,161,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
54.25 - 55.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
336,544,975
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การเผยแพร่เอกสารเพื่อนำเสนอนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation)

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 1/2564 (ก่อนสอบทาน)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2564 (ก่อนสอบทาน)
KKP's Q1 2021 Results Presentation
รายงานประจำปี 2562