ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

+(66) 21655555, https://bank.kkpfg.com

บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

+(66) 2 305 9000 , https://securities.kkpfg.com

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

+(66) 2 305 9800 , https://am.kkpfg.com

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 9 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ
+(66) 2 495 1366

ติดต่อ สื่อมวลชนสัมพันธ์

คุณธนกร จ๋วงพานิช

+(66) 2 495 9197