ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
55.75 THB
+1.25 (2.29%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
3,010,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
55.00 - 55.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
166,917,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินประจำปี 2563 (ก่อนตรวจสอบ)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2563 (ก่อนตรวจสอบ)
KKP's Q3 2020 Results Presentation
รายงานประจำปี 2562