ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

KKP:
61.50 THB
+0.75 (1.23%)
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
8,479,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
61.00 - 62.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
526,810,125
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาส 1/2564 (ก่อนสอบทาน)
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1/2564 (ก่อนสอบทาน)
KKP's Q4 2020 Results Presentation
รายงานประจำปี 2562