งบการเงิน

งบการเงิน 2565
งบการเงินประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินประจำปี 2565 (ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินไตรมาส 3/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาส 3/2565 (ก่อนสอบทาน)
งบการเงินไตรมาส 2/2565 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินไตรมาส 2/2565 (ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินไตรมาส 1/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาส 1/2565 (ก่อนสอบทาน)